Wat is coaching? Studie keuze coaching voor jongeren Ouders Individuele Coaching

Wat is coaching?

Coaching is gericht op een concrete ( werk)situatie en op duidelijke doelen en resultaten. De coach ondersteunt de ander om zich verder te ontwikkelen en te komen tot verandering. Dit gebeurt door (confronterende) vragen te stellen en huiswerkopdrachten mee te geven. De gecoachte krijgt inzichten en leert bewuster keuzes te maken. Een ander kenmerk is dat de gecoachte zich zelf verantwoordelijk voelt voor zijn of haar eigen proces.